फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्
चरण प्रसाई काठमाडौं, भदौ १२