उनीहरू लडाकू नै थिएनन्

युद्धमा हामीले नाबालिगहरू प्रयोग गरेका थियौं भन्ने स्वीकार गर्न माओवादी नेतृत्व तयार हो?