कमरेडको मास्क लगाउने तरिका!

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, भदौ ३१