प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन

रासस

काठमाडौं, मंसिर २०