आहा ! सफा भएछ पशुपतिनाथ क्षेत्र
जीवन भण्डारी काठमाडौं, पुस १५