'वाह वाह मात्र पाएकी छैन, आँखाको कसिंगर पनि भएकी छु'

संगीता गिरी

संगीता गिरी

काठमाडौं, वैशाख २५