चार राजा देखेँ, चारथरिका (भाग १)
प्रस्तुति: गिरीश गिरी