एसियाको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा त्रिवि सूचीकृत
रासस काठमाडौं, वैशाख २९