सकसमा लमजुङ कारागारका कैदीबन्दी
सेतोपाटी लमजुङ, साउन ३१