यस्तो छ काठमाडौं 'कोर–सिटी' को सरकारी मास्टरप्लान
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, मंसिर २६