‘टाइफाइड खोप परीक्षणमा नेपालीलाई गिनीपिग बनाइएको होइन’

खोप परीक्षण ८१ प्रतिशत सफल
प्रेम ढकाल

प्रेम ढकाल

काठमाडौं, मंसिर १९