प्रयोगशालामा नमूनाको चाङ, धान्न सकेन पिसिआरले 
विवेक राई काठमाडौं, जेठ १९