क्वारेन्टिनमा राख्नै सकस, क्वारेन्टिन बनाउन अदालतले रोक्यो
सेतोपाटी खलङ्गा, जेठ २०