पाल्पाको युनाइटेड मिशन अस्पतालका १९ स्वास्थ्यकर्मी सेल्फ क्वारेन्टिनमा
सेतोपाटी रामपुर, जेठ २३