सरकारी प्रयोगशालाले धान्न नसकेपछि निजीलाई पनि परीक्षण गर्न दिने निर्णय
विवेक राई काठमाडौं, जेठ २३