ऋण काढेर छोड्नु पर्छ आफ्नै घर
नेहा झा जनकपुरधाम, असार २५