५ हजार ३० मा पिसिआर गर्दा ३३६ लाई कोरोना, चारको मृत्यु