नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइन्छ पाटनको यो मन्दिरमा

सुदीप श्रेष्ठ

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज १८