नरेन्द्र मोदी भारतको चौथो सबैभन्दा लामो सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, साउन ३०