फेसबुक र गुगल मानवअधिकारका लागि खतराः एमनेस्टी इन्टरनेसनल
एजेन्सी लन्डन, मंसिर ६