प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सबै कर्मचारी क्वारेन्टिनमा
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन ३०