कुकुरबाट गरिएको कोरोना परीक्षण नतिजा 'लगभग १०० प्रतिशत सही'