'म सारा संसार देख्न सक्छु, मलाई देख्ने कोही छैन'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत २