बुधबारबाट रमितको 'राजा साहेब' फ्लोरमा
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन ७