'सेल्फी किङ' बन्दै विपिन
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन १९