'मिस्टर नेपाली'मा रिमाको दुलाहा बन्दा यस्तो देखिए भुवन
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ १३