महिनावारी हुँदा चामल कुट्न हुने, खान नहुने कस्तो संस्कार? 'कर्णाली लेख्छ'