महिनावारी हुँदा चामल कुट्न हुने, खान नहुने कस्तो संस्कार?

'कर्णाली लेख्छ'