सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने कि नियमको पालना पनि?
{"status":"success"}