ऊ चाहँदो रहेछ, श्रीमतीभन्दा कहिल्यै माथि उठ्न नसकूँ!