यति विधि चिढिएर किन बस्नु परेको? हामीलाई चाहिँ नभएजस्तो!