भुटानको राजनीतिमा उदाएका गर्जमान गुरूङको रहस्यमय हत्या

भुटानको ४०० वर्षको कथा

भुटानको राजनीतिमा उदाएका गर्जमान गुरूङको रहस्यमय हत्या