चन्द्रशमशेरले मित लगाएका वाङचुक वंशका पहिलो भुटानी राजा

भुटानको ४०० वर्षको कथा- अंक ३

चन्द्रशमशेरले मित लगाएका वाङचुक वंशका पहिलो भुटानी राजा