चीनले पाँच कुटनीतिक प्राथमिकतालाई जोड दिने
एजेन्सी बेइजिङ, जेठ १२