आइतबार लर्ड्स क्रिकेट मैदान नेपालीले भरौं: पारस खड्का