जिरीको त्यो क्षण मनैदेखि बिर्सूं भन्छु, सम्झना आइरहन्छ... (तस्बिरहरू)