अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत पोखरेलले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र