इजिप्टमा मुश्लिम ब्रदरहुडका नेताहरूसहित विभिन्न ७५ लाई मृत्यदण्डको फैसला
रासस इजिप्ट, साउन १२