श्रीलंकाली संसदको बैठक नोभेम्बर १४ मा
एजेन्सी कोलम्बो, कात्तिक २०