कस्तो भयो होला विद्यालय मेरो?

संयोग सेढाई

काठमाडौं, जेठ २६