मैले चित्रमा उतारेको भावना

सकृया धमला

कक्षा ९, विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं