कमला ह्यारिसले फेरि लगाइन् प्रबल गुरुङले डिजाइन गरेको कोट
एजेन्सी अमेरिका, वैशाख १६