वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै