मेडिकल शिक्षामा मिडियाको लतपत, विद्यार्थी संगठनहरूको प्रतिगमन