जसले पर्यटन विकासमा आशाको किरण छरे...

जमुना वर्षा शर्मा

पोखरा, फागुन १७