भोजपुरमा पूँजीबजारसम्बन्धी प्रशिक्षण
रासस भोजपुर, जेठ १०