उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा खाद्य र अखाद्य वस्तु छुट्टा-छुट्टै बिक्री गर्न आग्रह
सेतोपाटी काठमाडौँ, भदौ २७