भाउजूलाई पनि मलाईजस्तै माया गरिदेऊन आमा !
विद्या भण्डारी कात्तिक १२