चैतन्य शर्माको ऐनामा नेकपाको अनुहार
जीवन क्षेत्री काठमाडौं, जेठ ३