प्रधानसेनापतिको पारदर्शिताको यात्रा बाध्यात्मक कि रणनीतिक?