त्यो पुरानो फोटो, ती पुराना बालसखा
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक ३